Tagozatok listája

 

Tanulás- Tanításmódszertani és Tudástechnológiai szekció tagozatai

A 6-10 éves kor pedagógiája

A magyar, mint anyanyelv pedagógiája

A matematikatanítás módszertana

A pedagóguspálya vizsgálata

A sajátos nevelési igény pedagógiája

A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata

A természettudományok az oktatásban

Digitális pedagógia

Egészség- és életmód-pedagógia

Fejlesztés a csecsemő-, kisgyermeknevelésben és óvodapedagógiában

Felfedezés a természettudományok oktatásában

Hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiája

Idegen nyelvek oktatása: alapvető nyelvpedagógiai témák

Idegen nyelvek oktatása: a nyelvpedagógia napi gyakorlata

Informatikai fejlesztések az oktatásban

Játékok az oktatásban

Környezeti nevelés

Médiapedagógia

Mese- és irodalompedagógia

Multikulturális nevelés

Művészetközvetítés

Óvodapedagógia

Pályaorientáció és szakképzés

Szülők és gyermekek

Tananyagfejlesztés és -elemzés

Kiemelt támogatók

 
 
 

 

A rendezvény az NTP-XXXIII. OTDK-M-16 program támogatásával valósul meg.

Fő támogatók:

További partnereink itt!